четвер, 5 липня 2018 р.


ХІI Всеукраїнська Школа методичного досвіду
художньо-естетичної освіти
(с. Чорноморка, Очаківського р-ну, Миколаївської області)

З 26.06.18 р. до 02.07.18 р. працювала ХІІ Всеукраїнська Школа методичного досвіду художньо-естетичної освіти. 
Музиканти називають це - tutti - усі разом


В роботі освітянського форуму брали участь представники всіх регіонів України. Запорізький край представив доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ ЗОІППО, кандидат педагогічних наук Олійник Юрій Іванович. Презентація та стисла доповідь за темою «Методи інтеграції змісту навчального курсу «Мистецтво»» зацікавила аудиторію: інноваційні засоби реалізації завдань зазначеної проблематики викликали низку питань доповідачеві, розв’язання яких було розпочато в обговоренні та продовжиться в створенні дидактичних засобів засобами новітніх педагогічних технологій.
Спілкування в перервах тренінгових занять
       За програмою Школи проведено презентації, семінари, дискусії, обговорення особливостей впровадження Державного стандарту початкової школи та типових освітніх програм. Значна увага надавалась навичкам комунікації мистецькими засобами.

Моделювання навчального простору НУШ


       Найбільш складною, але й ефективною формою роботи виявились тренінгові заняття, під час яких учасники опановували художньо-педагогічні технології Нової Української Школи.
Тренінг проводить доцент ЦІППО Просіна О.
        Кожен з учасників ХІІ Всеукраїнської Школи отримав практику фахової взаємодії, моделюючи діяльність всіх суб’єктів освітнього простору Нової Української Школи.
Дискусія: формування системи оцінювання результатів навчання
      Програма навчання складалась з найактуальніших питань формування сучасного освітнього середовища Української Школи: психолого-педагогічні умови впровадження компетентісного підходу в загальноосвітній системі, інтеграція навчальних курсів, менеджмент учнівської аудиторії, робота в групах, особливості формування системи оцінювання результатів навчання в початковій школі.
Підведення підсумків роботи Школи
       Інтенсивна фахова взаємодія, популяризація інноваційних педагогічних технологій, підготовка педагогічних працівників до роботи в нових соціокультурних умовах – результат роботи ХІІ Всеукраїнської Школи методичного досвіду з художньо-естетичної освіти та виховання «Мистецтво в контексті реалізації ідей концепції Нової Української Школи» зазначив голова загальних зборів учасників, директор Миколаївського обласного інституту післядипломного педагогічної освіти, професор В.І. Шуляр.
Сертифікат тренера-педагога      Успішне завершення підготовки тренера-педагога (мистецька освітня галузь), які відповідають за підготовку вчителів, що навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках на засадах концепції «Нова Українська Школа» вручали: Масол Л.М., к.п.н, науковий керівник ЮНЕСКО з мистецької освіти та Гайдамака О.В., к.п.н., старший науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

субота, 23 червня 2018 р.

Реалізація програми «Нова Українська Школа»

(м. Запоріжжя 14-16.06.2018 р.)

Запорізька сесія програми підготовки регіональних тренерів навчального курсу «Мистецтво» в початковій школі проходила на базі Запорізького класичного ліцею не випадково, оскільки в освітньому середовищі цього навчального закладу художньо-естетична освіта ґрунтує якісні характеристики результатів навчання.

середа, 20 червня 2018 р.

Реалізація програми «Нової Української Школи»

(м. Запоріжжя 11-13.06.2018 р.)

Запорізька сесія програми підготовки регіональних тренерів навчального курсу «Мистецтво» в початковій школі проходила на базі Запорізького класичного ліцею не випадково, оскільки в освітньому середовищі цього навчального закладу художньо-естетична освіта ґрунтує якісні характеристики результатів навчання.

вівторок, 12 червня 2018 р.

2-8 липня 2018 р. Інститут обдарованої дитини НАПН України спільно з ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" та Національним центром "Мала академія наук України" проводить ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави" (м. Чорноморськ, Одеська область).
Мета конференції: визначення наукових основ та практичних способів розв'язання питань виявлення, розвитку, супроводу та підтримки обдарованості у дітей і молоді, у тому числі, формування в них успішних життєвих стратегій у сучасному соціумі; обмін досвідом у практичній роботі з обдарованими дітьми та молоддю.
Напрями роботи конференції: 
  • Сучасні наукові концепції і підходи до вивчення обдарованості особистості;
  • Інноваційні проекти, програми, технології, методики розвитку і освіти обдарованих дітей і молоді;
  • Формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової української школи;
  • Діагностика, проектування і прогнозування розвитку обдарованої особистості;
  • Підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
  • Технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку, STREAM-освіта дошкільників;
  • Супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості та особливості формування в неї успішних життєвих стратегій.