субота, 23 червня 2018 р.

Реалізація програми «Нова Українська Школа»

(м. Запоріжжя 14-16.06.2018 р.)

Запорізька сесія програми підготовки регіональних тренерів навчального курсу «Мистецтво» в початковій школі проходила на базі Запорізького класичного ліцею не випадково, оскільки в освітньому середовищі цього навчального закладу художньо-естетична освіта ґрунтує якісні характеристики результатів навчання.

середа, 20 червня 2018 р.

Реалізація програми «Нової Української Школи»

(м. Запоріжжя 11-13.06.2018 р.)

Запорізька сесія програми підготовки регіональних тренерів навчального курсу «Мистецтво» в початковій школі проходила на базі Запорізького класичного ліцею не випадково, оскільки в освітньому середовищі цього навчального закладу художньо-естетична освіта ґрунтує якісні характеристики результатів навчання.

вівторок, 12 червня 2018 р.

2-8 липня 2018 р. Інститут обдарованої дитини НАПН України спільно з ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" та Національним центром "Мала академія наук України" проводить ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави" (м. Чорноморськ, Одеська область).
Мета конференції: визначення наукових основ та практичних способів розв'язання питань виявлення, розвитку, супроводу та підтримки обдарованості у дітей і молоді, у тому числі, формування в них успішних життєвих стратегій у сучасному соціумі; обмін досвідом у практичній роботі з обдарованими дітьми та молоддю.
Напрями роботи конференції: 
  • Сучасні наукові концепції і підходи до вивчення обдарованості особистості;
  • Інноваційні проекти, програми, технології, методики розвитку і освіти обдарованих дітей і молоді;
  • Формування компетентностей обдарованої особистості в умовах Нової української школи;
  • Діагностика, проектування і прогнозування розвитку обдарованої особистості;
  • Підготовка фахівців для роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
  • Технології розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку, STREAM-освіта дошкільників;
  • Супровід та підтримка розвитку обдарованої особистості та особливості формування в неї успішних життєвих стратегій. 

Щодо навчально-методичного забезпечення викладання предмета "Захист Вітчизни"