субота, 18 серпня 2018 р.

Підсумки тренінгу "Цифрові музичні інструменти: Digital Sound"

Підготовка до нового навчального року триває - третій тиждень серпня, за планом тренінгових програм КЗ ЗОІППО, визначений до виконання завдань опанування сучасних мистецьких технологій.
 Сучасні компетентнісні характеристики вчителя мистецтва не обмежуються уніфікованими практичними уміннями і навичками роботи традиційними прийомами і технологіями музичної творчості. Інтеграція академічних і новітніх мистецьких технологій стимулює розвиток сфери почуттів, естетичного смаку, розуму і творчих сил, – тобто загальний фаховий рівень музиканта-педагога. 
Невеличка, але динамічна група учасників тренінгу, вчителів мистецтва міста Запоріжжя та Запорізької області, поступово та наполегливо опановувала сучасні технології опрацювання звукової інформації в цифровому форматі на прикладах творів музичного мистецтва, які вивчаються за програмою навчального курсу "Мистецтво" в загальноосвітніх навчальних закладах України.


 Підсумком роботи кожного учасника тренінгу, як зазначено в програмі, є виконання індивідуального творчого проекту в форматі подкасту. Дебют вчителів мистецтва Запорізького краю в цьому надсучасному жанрі вийшов вдалий.
Ознайомитись з результатами можливо за посиланням:
 https://drive.google.com/open?id=1KaEGjKzxJpZnKK2GQYZhz5xn2XN8NBzL

четвер, 5 липня 2018 р.


ХІI Всеукраїнська Школа методичного досвіду
художньо-естетичної освіти
(с. Чорноморка, Очаківського р-ну, Миколаївської області)

З 26.06.18 р. до 02.07.18 р. працювала ХІІ Всеукраїнська Школа методичного досвіду художньо-естетичної освіти. 
Музиканти називають це - tutti - усі разом


В роботі освітянського форуму брали участь представники всіх регіонів України. Запорізький край представив доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ ЗОІППО, кандидат педагогічних наук Олійник Юрій Іванович. Презентація та стисла доповідь за темою «Методи інтеграції змісту навчального курсу «Мистецтво»» зацікавила аудиторію: інноваційні засоби реалізації завдань зазначеної проблематики викликали низку питань доповідачеві, розв’язання яких було розпочато в обговоренні та продовжиться в створенні дидактичних засобів засобами новітніх педагогічних технологій.
Спілкування в перервах тренінгових занять
       За програмою Школи проведено презентації, семінари, дискусії, обговорення особливостей впровадження Державного стандарту початкової школи та типових освітніх програм. Значна увага надавалась навичкам комунікації мистецькими засобами.

Моделювання навчального простору НУШ


       Найбільш складною, але й ефективною формою роботи виявились тренінгові заняття, під час яких учасники опановували художньо-педагогічні технології Нової Української Школи.
Тренінг проводить доцент ЦІППО Просіна О.
        Кожен з учасників ХІІ Всеукраїнської Школи отримав практику фахової взаємодії, моделюючи діяльність всіх суб’єктів освітнього простору Нової Української Школи.
Дискусія: формування системи оцінювання результатів навчання
      Програма навчання складалась з найактуальніших питань формування сучасного освітнього середовища Української Школи: психолого-педагогічні умови впровадження компетентісного підходу в загальноосвітній системі, інтеграція навчальних курсів, менеджмент учнівської аудиторії, робота в групах, особливості формування системи оцінювання результатів навчання в початковій школі.
Підведення підсумків роботи Школи
       Інтенсивна фахова взаємодія, популяризація інноваційних педагогічних технологій, підготовка педагогічних працівників до роботи в нових соціокультурних умовах – результат роботи ХІІ Всеукраїнської Школи методичного досвіду з художньо-естетичної освіти та виховання «Мистецтво в контексті реалізації ідей концепції Нової Української Школи» зазначив голова загальних зборів учасників, директор Миколаївського обласного інституту післядипломного педагогічної освіти, професор В.І. Шуляр.
Сертифікат тренера-педагога      Успішне завершення підготовки тренера-педагога (мистецька освітня галузь), які відповідають за підготовку вчителів, що навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках на засадах концепції «Нова Українська Школа» вручали: Масол Л.М., к.п.н, науковий керівник ЮНЕСКО з мистецької освіти та Гайдамака О.В., к.п.н., старший науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.

субота, 23 червня 2018 р.

Реалізація програми «Нова Українська Школа»

(м. Запоріжжя 14-16.06.2018 р.)

Запорізька сесія програми підготовки регіональних тренерів навчального курсу «Мистецтво» в початковій школі проходила на базі Запорізького класичного ліцею не випадково, оскільки в освітньому середовищі цього навчального закладу художньо-естетична освіта ґрунтує якісні характеристики результатів навчання.

середа, 20 червня 2018 р.

Реалізація програми «Нової Української Школи»

(м. Запоріжжя 11-13.06.2018 р.)

Запорізька сесія програми підготовки регіональних тренерів навчального курсу «Мистецтво» в початковій школі проходила на базі Запорізького класичного ліцею не випадково, оскільки в освітньому середовищі цього навчального закладу художньо-естетична освіта ґрунтує якісні характеристики результатів навчання.