вівторок, 13 червня 2017 р.

На виконання указу президента України «Про стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», спільного наказу Департаменту освіти і науки, Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації від 13.07.2015 №0402/172/323 КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнська федерація «Спас» та Координаційною радою з питань козацтва при Запорізькій облдержадміністрації 12 червня 2017 року провів
круглий стіл на тему
 «Козацька педагогіка: від минулого до сьогодення».
З вітальним словом до учасників заходу звернулись Захарчук В.М. (заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької ОДА), Притула О.Л. (президент Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська федерація "Спас",  доцент кафедри теорії та методики фізичної  культури і спорту ЗНУ, к.п.н.), Гура Т.Є. (в.о. ректора, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності КЗ «ЗОІППО» ЗОР, доктор психологічних наук, професор), Мальований М.М. (завідувач Регіонального науково-методичний центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР, доктор філософії, доцент).
Дмитро Валентинович Сухінін (голова координаційної ради з питань козацтва при Запорізькій облдержадміністрації, кандидат наук з державного управління, військовий історик, правознавець, економіст) в урочистій обстановці передав до бібліотечного фонду інституту свою нову книгу «Вогняні роси». Ця книга одна із вдалих спроб осмислення сучасних подій новітньої історії Запорозького козацтва, його активної участі у буремних подіях 2014-2017 років, у боротьбі за незалежність нашої держави.

Під час круглого столу було висунуто наступні питання до обговорення:
І. Історико-культурний аспект козацької педагогіки.
ІІ. Змістовні компоненти сучасної козацької педагогіки:
·         Світоглядні засади козацької педагогіки;
·         Психологічні засада козацької педагогіки;
·         Правовий контекст функціонування та розвитку сучасної козацької педагогіки;
·         Теоретико- педагогічні засади сучасної козацької педагогіки.
ІІІ. З досвіду виховання громадянин – патріота засобами козацької педагогіки: проблеми та перспективи.
З доповіддю виступили:
Барліт Оксана Олександрівна – завідувач кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР, к.п.н., доцент;
Бобильов Володимир Миколайович – департамент культури, туризму, національностей та релігій;
Ганжа Лариса Олександрівна - директор Запорізького навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю Запорізької міської ради Запорізької області;
Губіна Оксана Олександрівна – директор Запорізької школи-інтернат Козацький ліцей;
Гура Олександр Іванович - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ,  професор, доктор педагогічних наук, відмінник освіти України;
Єршова Валентина Омелянівна – директор комунального закладу "Запорізький Січовий колегіум-інтернат" Запорізької Обласної Ради;
Кваша Олександр Васильович - директор КЗ "Степногірська ЗОШ I-III ст." ВРР ЗО;
Конох Анатолій Петрович - доктор педагогічних наук , професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту ЗНУ;
Макаренко Тетяна Михайлівна – методист Регіонального науково-методичний центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
Олійник Олександр Леонтійович – директор Торгового коледжу ЗНУ;
Олійник Юрій Іванович – доцент кафедри теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР, доктор філософії, доцент;
Остапенко Максим Анатолійович - генеральний директор національного заповідника "Хортиця";
Шкроботько Олена Олександрівна - заступник директора з виховної роботи Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей автотранспорту»;
Рижов Костянтин Анатолійович - Віце-президент Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська федерація "Спас";
Сухінін Дмитро Валентинович – Голова координаційної ради з питань козацтва при Запорізькій облдержадміністрації, кандидат наук з державного управління;
Шаповалов Георгій Іванович - професор кафедри українознавства ЗНТУ, доктор історичних наук, професор.
На підставі обговорених питань було висунуто проект резолюції круглого столу та рекомендовано:
1.       Керівникам органів освіти та навчальних закладів:
·         Сприяти викладанню курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування) (за вибором батьків);
·         При розподілі годин з варіативної частини сприяти вивченню курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування).
·         Сприяти створенню тематичних кабінетів з «Козацької педагогіки» предмет духовно-морального спрямування) у навчальних закладах області.
·         Активізувати просвітницьку роботу з батьківською спільнотою щодо значимості курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування) у справі формування особистості дитини, його змісту, можливостей і порядку викладання.
·         Сприяти друку навчально-методичних посібників для вчителів, які викладають курс «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування).
·         Щорічно аналізувати інформацію про стан викладання курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування) у навчальних закладах.
   2.   КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР :
  • Розробити та запровадити спецкурс «Козацька педагогіка» для всіх категорій педагогічних працівників курсів  підвищення кваліфікації.
  • Забезпечити науково-методичний супровід учителів курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування).
  • Забезпечити супровід віртуальних методоб’єднань учителів курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування).
  • Провести дослідження щодо викладання курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування) в НВЗ області.
  • Забезпечити організацію участі педагогів курсу «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування) у різноманітних конкурсах, виставках, форумах, презентаціях тощо.
  • Сприяти організації та проведенню різноманітних конкурсів/фестивалів/олімпіад обласного та Всеукраїнського рівня для учнів, які вивчають курс «Козацька педагогіка» (предмет духовно-морального спрямування).

Організатори висловлюють подяку всім учасникам круглого столу «Козацька педагогіка: від минулого до сьогодення», які взяли активну участь у роботі.

Зав. кафедри Барліт О.О.

неділя, 4 червня 2017 р.

Результати тренінгу

Закінчив роботу тренінг "Цифрові музичні інструменти: MIDI технологія", який відбувався 06.06. - 09.06.17 р. відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 29.11.2016 № 0864 «Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області у 2017 році на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Місце проведення - КЗ «ЗОІППО» ЗОР, ІІ корпус, аудиторія 328. (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 145-А);
Група вчителів музики
Навчальний план тренінгу виконано у повному обсязі: слухачі ознайомились з науково-методичними засадами професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в сфері художньо-естетичної освіти та отримали навички вирішення фахових завдань.
Виконання навчального проекту
Кожен з учасників тренінгу отримав індивідуальне завдання зі створення електронної музичної партитури. Етапи втілення навчального проекту передбачали аналіз музичного твору, висвітлення параметричних характеристик нотного тексту, отримання інформації щодо образно-емоційного змісту.


Консультація
Сучасні вимоги професійної мистецької освіти сконцентровані не тільки на уніфікованих практичних умінь педагогів, які удосконалюються в процесі професійної діяльності. Вміння і володіння традиційними прийомами і технологіями музичної творчості можуть виступати лише як засоби, але ні в якому разі не мета навчання. Інтеграція академічних і новітніх мистецьких технологій стимулює розвиток сфери почуттів, естетичного смаку, розуму і творчих сил, – тобто загальний фаховий рівень музиканта.

Вчителі музичного мистецтва
У фаховому середовищі вчителів музичного мистецтва рівень зацікавленості новітніми мистецькими технологіями досить високий. Мистецько-педагогічна діяльність вирізняється обов'язковим дослідннцьким компонентом, доступним справжнім вчителям-новаторам, саме тому група тренінгу складається з кращіх представників шкільних педагогів міст і районів Запорізької області.
Вчитель музичного мистецтва
Вільнянської гімназії "Світоч"
Капітонова Т.М.
Перші результати проведеного тренінгу "Цифрові музичні інструменти: MIDI технологія" надають можливість виявити подальшу перспективу оновлення та розвитку як окремих навчальних курсів так і художньо-естетичної освіти в цілому.

 


Відповідальний - доцент кафедри теорії та методики виховання
Олійник Юрій Іванович, к.п.н., доцент.

вівторок, 23 травня 2017 р.

22 травня 2017 року в КЗ «ЗОІППО» ЗОР
вiдбувся
Всеукраїнський круглий стiл
з питань викладання предметів
духовно-морального спрямування
(виїзне засідання)
Громадської ради з питань співпраці
з церквами та релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки України,
в роботі якого взяли участь майже 70 освітян, представників релігійних та громадських організацій.
Відкрила засідання Гура Тетяна Євгенівна, в.о. ректора КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, з привітальним словом виступили також Захарчук Віктор Миколайович, заступник директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Марущенко Володимир Станіславович, голова Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, народний депутат України V-VI скликань, радник Міністра освіти і науки України, Лука, митрополит Запорізький і Мелітопольський, Ян Собіло, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії римо-католицької церкви в Україні
Представники освітян, релігійних та громадських організацій


Модераторами круглого стола були:

1.     Марущенко Володимир Станіславович – голова Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, народний депутат України V-VI скликань, радник Міністра освіти і науки України
2.     Мальований Микола Михайлович – завідувач Регіонального науково-методичний центру «Освіта та громадянське суспільство» КЗ «ЗОІППО» ЗОР, доктор філософії, доцент
За результатами роботи круглого столу учасники рекомендують:
1. Керівникам департаментів освіти, територіальних відділів освіти, навчальних закладів:
·        Сприяти викладанню навчального предмету «Етика» або «Етика віри» (за вибором батьків) у 5-6 класах обов’язково.
·        Збільшити навчальне навантаження вчителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування (деякі вчителі мають усього 0,5 год. на тиждень).
·        При розподілі годин з варіативної частини сприяти вивченню курсів духовно-морального спрямування.
·        Сприяти створенню кабінетів з предметів духовно-морального спрямування у навчальних закладах області.
·        Відновити викладання курсів духовно-морального спрямування у навчальних закладах, в яких відбулися значні скорочення протягом останніх трьох років але є педагогічні кадри з відповідною підготовкою (курси підвищення кваліфікації при ОІППО тощо).
·        Сприяти друку навчально-методичних посібників для вчителів, які викладають курси духовно-морального спрямування.
·        Щорічно заслуховувати інформацію про стан викладання курсів духовно-морального спрямування у навчальних закладах.
·        Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти:
·        Відпрацювати алгоритми координації зусиль науковців і педагогів навчальних закладів з метою узагальнення і поширення практик найкращого досвіду технологій і методик у сфері у сфері духовно-морального виховання.
·        Забезпечити науково-методичний супровід учителів предметів духовно-морального спрямування.
·        Забезпечити супровід віртуальних методичних об’єднань учителів предметів духовно-морального спрямування.
·        Провести дослідження щодо викладання курсів духовно-морального спрямування в НВЗ області.
·        Забезпечити організацію участі педагогів предметів духовно-морального спрямування області у різноманітних конкурсах, виставках, форумах, презентаціях тощо.
·        Сприяти організації та проведенню різноманітних конкурсів/фестивалів/олімпіад обласного та Всеукраїнського рівня для учнів, які вивчають предмети духовно-морального спрямування.
·        Забезпечити організацію та проведення ІІІ обласних етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади  «Юні знавці Біблії».

До 26 травня усі учасники мають надіслати свої матеріали для розміщення на блозі круглого столу, де будуть знаходитися виступи та презентації, фотографії роботи круглого столу та екскурсії на о. Хортиця.

Завідувач кафедри теорії та методики виховання ЗОІППО                     Барліт О.О.пʼятниця, 12 травня 2017 р.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

"Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку педагога"

Шановні колеги, запрошуємо до участі в роботі семінару 15.05.17 року, який відбудеться на базі Запорізького НВК № 110 (вул. В. Стешенка, 19)  з 11.00 до 15.00. Основними завданнями визначено:
  1. Аналітичний розгляд феномену культури;
  2. Висвітлення сучасних методологічних підходів до професійної педагогічної підготовки в умовах полікультурного суспільства;
  3. Обговорення проблем, що є наслідком процесів сучасної гуманітарної науки.
Відкрита он-лайн реєстрація!


15.05.17 р.

Науково-практичний семінар "Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку педагога" відбувся за програмою ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи".

В роботі семінару брали участь представники 13 районів Запорізької області та міста Запоріжжя.
Семінар як форма фахового спілкування
Розглянуто історико-політичні умови формування багатонаціонального складу населення Півдня України, зокрема Запоріжжя. З цікавими доповідями виступили запрошені науково-педагогічні працівники: завідувач Регіонального інформаційно-аналітичного центру «Освіта та громадянське суспільство», доктор філософії (к.філос.н.), доцент Мальований М,М.

Доповідь "Функції освіти в громадянському суспільстві"
Методист науково-методичного центру департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Корольова О.Ю.
Доповідь "Полікультурне освітнє середовище"
Особливу зацікавленість викликала презентація однієї з головних тем семінару "Зміст загальнокультурного розвитку особистості педагога". 
Кафедра теорії та методики виховання 10.05.-12.05.2017 р. провела тренінг "Правове виховання школярів, формування правової компетентності педагогічного працівника".
Мета тренінга підготовка працівників освіти до організації і здійснення правового виховання учнів.
Навчальна програма тренінгу розрахована на 24 години.

До участі у тренінгу запрошували інспектора з ювенальної превенції Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП В Запорізькій області.

Представник КУ "ОКНД" ЗОС Приндюк Марія Володимірівна 

Вчитель ЗОШ№51 Чернікова Олена Анатоліївна - мати героїня 

Після закінчення тренінгу, його учасники отримали сертифікати.

КЗ "ЗОІППО" ЗОР висловлює вдячність за співучасть у тренінгу Вознесенівському відділенні поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, КУ "ОКНД" ЗОС, ЗЗОШ №51.

вівторок, 9 травня 2017 р.

Зі святом!


Щиро вітаємо переможців Всеукраїнської олімпіади 

"Юні знавці Біблії",

 яка відбулася 27-28 квітня 2017 року 
в Національному університеті "Острозька академія". 
В олімпіаді взяли участь 8 учнів 7-11 класів від Запорізької області, які пройшли тестування щодо знання Біблії, захистили свою творчу роботу та продемонстрували вміння вирішувати складні життєві ситуації з християнських позицій. 
Усі учні без винятку показали гарну підготовку: два перших місця, одне – друге, два – третіх та дві тематичні грамоти!
Гура С.П.