Видавнича діяльність


                                            Зміст роботи
Дата
Автори
1
Навчальні посібники
1.1
Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» / За заг. ред. Н.В. Заверико. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 287 с. - С.222-232 (Рекомендовано  МОН  України лист № 1/11-15949 від 22.10.2013 )
2013
Сібіль О.І.
(у співавт.)
1.2
Робочий зошит з навчальної програми «Сімейні цінності» (Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Протокол №2 від 24.06.2014 науково-методичної ради з питань освіти МОН)
2014
Барліт О.О.
(у співавт.)
1.3
Профільна школа – шлях до свідомого вибору професії: із досвіду роботи Запорізького  колегіуму «Мала гуманітарна академія»: навчально-методичний посібник – Чернівці : «Видавничий дім Букрек», 2015. – 548 с.: іл. – (Серія «Школа майбутнього») (Рекомендовано Науково-методичною радою з питань освіти і науки МОН лист №12 від 3.06.2014)
2015
Сібіль О.І.
(у співавт.)
1.4
Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія»  – школа відкритої освіти: навчально-методичний посібник / Овдієнко Л.К., Ястребова В.Я., Сібіль О.І. та інш. – Чернівці : «Видавничий дім Букрек», 2015. – 312 с.: іл. (Рекомендовано Науково-методичною радою з питань освіти і науки МОН лист №14 1/12-Г-899 від 3.06.2014 )
2015
Сібіль О.І.
(у співавт.)
1.5
Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній освіті: Науково-методичний посібник / Видання 2-е, без змін. - Запоріжжя : Кругозор, 2016.-92с.
2016
Тищенко О.І.
(у співавт.)
2
Методичні посібники, методичні рекомендації
2.1
Профільне навчання в системі безперервної освіти «школа – вищий навчальний заклад»: Науково-методичний посібник. – Запоріжжя : КПУ,  2013. –  180 с.
2013
Сібіль О.І.
(у співавт.)
2.2
Внеклассное чтение - путь приобщения детей к книге» : Методическое пособие / Е.Г. Горшкова, Н.Р. Пучина, Н.Ф. Тюлюпа. – Запорожье : Акцент Инвест – трейд, 2013. – 116 с.
2013
Горшкова О.Г.
2.3
Методичні рекомендації щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2013/14 н. р. / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013.  – 296 с. – С.78-87.
2013
Гура С.П.
2.4
Методичні рекомендації з питань виховної роботи області / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2013.  – 296 с.
2013
Горшкова О.Г
2.5
Методичні рекомендації для вчителів предмету «Захист Вітчизни» в 2014-2015 / Основні орієнтири розвитку системи освіти  Запорізької області у 2014-2015 н. р. : методичні рекомендації у 4-х частинах / упорядники В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова (частина 2 с.193-195) Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 256 с.: іл., табл. н. р.
2014
Корицький В.Г.
2.6
Лекції з основ християнської етики: духовне виховання на християнських засадах: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. С.К.Стефанюк.  – Зпроріжжя : Кругозір, 2015. – 412 с.
2015
Гура С.П.
(у співавт.)
2.7
Вимоги до написання  курсових  робіт  слухачів курсів заступників директора з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів : Методичні рекомендації.  – Запоріжжя, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 31 с. (рекомендовані науково-методичною радою ЗОІППО 22.09.2015)
2015
Сібіль О.І
2.8
Системно-цільовий підхід до річного планування роботи загальноосвітнього навчального закладу : Методичні рекомендації. – Запоріжжя, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. – 28 с.  (рекомендовані науково-методичною радою ЗОІППО 22.09.2015).
2015
Сібіль О.І
2.9
Методичні рекомендації щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2015/16 н. р. / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році: метод. рекомендації: у 4-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти.  – Запоріжжя :   Кругозір, 2015.  – 300 с.: іл., табл. – С. 190-208.
2015
Гура С.П.
2.10
Методичні рекомендації щодо вивчення курсу художня культура в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2015/16 н. р. / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році: метод. рекомендації: у 4-х ч./ упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти.  – Запоріжжя : Кругозір, 2015.  – 300 с.: іл., табл. – С. 132-146.
2015
Гура С.П.
2.11
Позашкільна освіта: на перехресті доріг / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році: метод. рекомендації: у 4-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти.  – Запоріжжя : Кругозір, 2015.  – 300 с.: іл., табл.
2015
Могілевська В.М.
2.12
Методичні рекомендації для вчителів предмету «Захист Вітчизни» в 2015-2016 н. р. / Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2015-2016 навчальному році : метод. рекомендації: у 4-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Верозубова. – Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти.  – Запоріжжя : Кругозір, 2015.  – 300 с. : іл., табл.
2015
Корицький В.Г.
2.13
Методичні рекомендації з вивчення предмету «Захист Вітчизни» в 2016/2017 н. р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.
2016
Корицький
В.Г.
2.14
Проблема буллінгу в освітньому середовищі м. Запоріжжя (за результатами дослідження щодо виявлення шкільного буллінгу в навчальних закладах м. Запоріжжя) // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.
2016

Барліт О.О.
2.15
Методичні рекомендації до застосування ІКТ в професійній діяльності вчителів предметів художньо-естетичного циклу // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.
2016

Олійник Ю.І.
2.16
Соціальне партнерство в умовах школи відкритої освіти // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.
2016

Сібіль О.І.
2.17
Формування протидії професійному «вигоранню» вчителів // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.
2016

Тищенко О.І.
2.18
Орієнтири роботи позашкільних закладів на новий 2016-2017 рік // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2016–2017 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. В. Я. Ястребова, Т. Г. Вєрозубова. – Частина І. Науково-методичне забезпечення діяльності закладів освіти. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 232 с. : іл., табл.
2016
Могілевська В.М.
2.19
Методичні рекомендації щодо написання курсової (випускної) роботи слухача курсів підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://1drv.ms/w/s!AkhMrGxnlzfL0z9L3puHxhzTqBRU
2016
Олійник Ю.І.
2.20
Методичні рекомендації щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій вчителями з предметів художньо-естетичного циклу [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: https://1drv.ms/w/s!AkhMrGxnlzfL0z9L3puHxhzTqBRU
2016
Олійник Ю.І.
2.21
Методичні рекомендації щодо написання курсової (випускної) роботи слухача курсів підвищення кваліфікації заступників директора з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу:https://drive.google.com/file/d/0B3BLpM08fzAcWhQVkNOV0ZzZ0k/view
2016

Сібіль О.І.
2.22
Формування екологічної культури школярів // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.
2017

Барліт О.О.
2.23
Виховання цінностей в сучасному освітньому закладів //  Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. С.356 - 366
2017

Сібіль О.І.
2.24
Удосконалення підготовки вчителів у післядипломній освіті щодо патріотичного виховання  учнів // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.
2017

Тищенко О.І.
2.25
Основні орієнтири роботи позашкільних навчальних закладів Запорізької області на 2017-2018 рік // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017–2018 навчальному році : метод. рекомендації: у 3-х ч. / упоряд. А. Ф. Курінна. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 448 с. —1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. : іл., табл.
2017

Могілевська В.М.
2.26
Методичні рекомендації з викладання предмета «Захист Вітчизни» 2017 - 2018 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017 - 2018 навчальному році: метод. Рекомендації: у 3-х ч. / Упоряд. А. Ф. Курінна. – Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання(електронна книга). – Запоріжжя: СТАТУС, 2017.– 448с.,С.311-315. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BxCUzqlHYekrLWNQbWRyYW1k T0E/view
2017

Корицький В.Г.
2.27
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та курсу «Технології» у 2 017-2018 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017 - 2018 навчальному році: метод. Рекомендації: у 3-х ч. / Упоряд. А. Ф. Курінна. – Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання(електронна книга). – Запоріжжя: СТАТУС, 2017.– 448с.,С.311-315. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BxCUzqlHYekrLWNQbWRyYW1k T0E/view
2017

Лукачевич А.Ф.
2.28
Методичні рекомендації щодо викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Креслення» у 2017-2018 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2017 - 2018 навчальному році: метод. Рекомендації: у 3-х ч. / Упоряд. А. Ф. Курінна. – Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. – Електронний аналог друкованого видання(електронна книга). – Запоріжжя: СТАТУС, 2017.– 448с.,С.311-315. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BxCUzqlHYekrLWNQbWRyYW1k T0E/view 
2017

Лукачевич А.Ф.
2.29
Необхідність підготовки фахівців системи освіти до формування безпечного освітнього середовища НУШ // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл.
2018
Барліт О.О.
2.30
Методичні рекомендації щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2018/19 н.р. // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
2018
Гура С.П.
2.31
Основні орієнтири роботи закладів позашкільної освіти Запорізької області на 2018/2019 навчальний рік.// Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
2018
Могілевська В.М.
2.32
Гуманізація освітнього процесу Нової української школи.// Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
2018
Сібіль О.І.
2.33
Методи інтеграції змісту навчального курсу «Мистецтво». // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
2018
Олійник Ю.І.
2.34
Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни» в навчально-виховних закладах Запорізької області у 2018/19 н. р.// Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
2018
Корицький В.Г.
2.35
Методичні рекомендації щодо викладання предметів «Образотворче мистецтво» та «Креслення» у 2018/2019 навчальному році.// Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
2018
Лукачевич А.Ф.
2.36
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Трудове навчання» та курсу «Технології».//  Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи у 2018/2019 навчальному році : метод. рекомендації : у 3-х ч. / відп. ред. О. В. Варецька ; упорядник Т. Г. Вєрозубова ; ДОН ЗОДА, КЗ «ЗОІППО» ЗОР. — Частина ІІ. Навчально-методичне забезпечення загальної середньої освіти. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 436 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл. С.380-397.
2018
Лукачевич А.Ф.
2.37
Методичні  рекомендації «Умови удосконалення підготовки вчителів у післядипломній освіті щодо громадянського виховання  учнів».// Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». м. Запоріжжя,  2018. №8. URL:  https://drive.google.com/file/d/1r_CiSVLGCNiwTJCq-n2kZcNkJzBflbD7/view (дата звернення: 10.12.2018).
2018
Тищенко О.І.
3
Статті у фахових виданнях
3.1
Аксіологічні аспекти громадянського виховання. Педагогіка / Горизонти освіти // Науково-методичний журнал. – 2013. – №3 (39). – С. 14-18.
2013
Барліт О.О.
3.2
Військово-патріотичне виховання учнів в сучасних  умовах // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: Збірник наукових праць / за ред. Т.М.Степанової.  — № 2  (49) травень 2015. — Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015.  — 224 с.
2015

Корицький В.Г
3.3
Дитиноцентризм позашкільної педагогіки як важливий фактор зміцнення духовно-моральних цінностей особистості // збірник наукових праць «Нові технології навчання» Хмельницького національного університету.
2015
Могілевська В.М.
3.4
Шкільний буллінг в сучасному освітньому середовищі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – Вип.№1. – С. 6-10.
2015

Барліт О.О.
3.5
Релігійно-сімейні традиції – засіб вияву патріотичного світобачення / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.. / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип.45 (98). -540 с. – С. 233-241.
2015
Гура С.П. (у співавт.)
3.6
Деякі умови формування громадянського виховання школярів // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах:зб.наук. пр / [редкол. : Т.І.Сущенко (голов.ред.) та інш.] Запоріжжжя : КПУ, 2016. - Вип. 46 (100). – 464 с.
2016
Тищенко О.І.
3.7
Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін.]. - Запоріжжжя : КПУ, 2016. - Вип. 48 (101). – 464 с.
2016
Тищенко О.І.
3.8
Необхідність підготовки педагога в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників до реалізації створення ефективної протидії буллінгу в освітньому середовищі // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін.]. - Запоріжжжя : КПУ, 2016. - Вип. 48 (101). – 464 с.
2016

Барліт О.О.
3.9
Способи інформаційно-дидактичного забезпечення сучасного навчального середовища // Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. кол. Барбіна Є. С., Федяєва В. Л. та ін.]. –– Херсон: вид-о ХДУ
2016
Олійник Ю. І.
3.10
Розвиток позашкільної освіти: інноваційні підходи до управління галуззю на регіональному рівні // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр / [редкол.: Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін.]. - Запоріжжжя : КПУ, 2016. - Вип. 48 (101). – 464 с.
2016
Могілевська В.М.
3.11
Дитиноцентризм позашкільної педагогіки як важливий фактор зміцнення духовно-моральних цінностей особистості // Педагогічний альманах: зб. наук. пр. /  [редкол. : В.В.Кузьменко (голова) та ін.. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Випуск 29. – С.28-34.
2016
Могілевська В.М.
3.12
Запорізький колегіум  «Мала гуманітарна академія» -  модель Школи  відкритої освіти // Журнал «Рідна школа» № 2-3 (1034-1035). – лютий – березень, 2016 . – С.32-37.
2016
Сібіль О.І.
3.13
Концепція моделі Школи відкритої освіти // Журнал «Рідна школа» № 2-3 (1034-1035). – лютий – березень, 2016 . – С.21 – 25.
2016
Сібіль О.І.
(у співавт.)
3.14
Культура творчо-громадських звершень / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр.. / [редкол.: Т.І.Сущенко   (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип.50 (103).
2016
Гура С.П. (у співавт.)
3.15
Патріотичне виховання підростаючого покоління : історіографія, проблеми, мета та реалізація в умовах полікультурного суспільства //  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт­ній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – 512 с.
2017
Барліт О.О.
Тищенко О.І.
3.16
Шляхи формування екологічного мислення учнів //  Шляхи формування екологічного мислення учнів Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошук : зб. наук. праць./ редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – 2017.  – С. (у друці)
2017
Савіч І.О.
3.17
Трансформація позашкільної освіти в нову освітню інституцію //  Науково-теоретичний альманах «Грані»: зб. наук. пр. Дніпровського Національного Університету ім. О.Гончара / [редкол.: С. А. Квітко (голов. ред.) та ін.]. – Дніпро: Дніпровського Національного Університету ім. О.Гончара:, 2017. – Том 21 (10). –78 с.
2017

Могілевська В.М.
3.18
Виховання патріотизму засобами художньої культури //  Науковий часопис національного педагогічного університету ім Драгоманова. Серія 16. Творча особистіссть учителя: Проблеми теорії і  практики / збірник наукових праць. – Вип. 29 (39) ред. Кол.: Н.В. Гузій (відп. Ред.) – Київ: вид. НПУ ім Драгоманова, 2017.- 182 с.
2017

Олійник Ю.І.
3.19
Теоретизування щодо дидактичних засад сучасної позашкільної освіти //  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт­ній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. (у друці)
2017
Могілевська В.М.
3.20
Сьогочасні акценти військово-патріотичного виховання учнівської молоді //  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвіт­ній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – Вип. (у друці)
2017

Корицький В.Г.
3.21
Роль етнокультурного компонента у процесі формування ціннісної позиції дитини до природи//  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58–59 (111–112). 524 с. С. 110-116.
2018
Барліт О.О.
3.22
Правове виховання засобом звичаєвого права //  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 58-59 (111-112). 524 с. С. 216-222.
2018
Гура С.П.
(у співавторстві)
3.23
Деякі категорії дидактики через призму позашкільної освіти //  Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання Київського інституту імені Бориса Гринченка. Київ, 2018. Вип. 1–2 (20–21). С. 291-302. URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/21   (дата звернення18.11.2018).
2018
Могілевська В.М.
3.24
Теоретико-прикладні підходи до модернізації змісту позашкільної освіти.//  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018, передано до друку
2018
Могілевська В.М.
3.25
Компоненти формування здоров’язбережувальної системи сучасного освітнього середовища// Педагогіка здоров’я : збірка наукових праць VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І.К. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2018. – C. 253–257
2018
Олійник Ю.І.
4
Статті у міжнародних виданнях
4.1
Опыт межвузовского сотрудничества в образовательном пространстве // Современные евразийские исследования : Научный журнал / Под ред. Голуба Ю.Г. – Саратов, 2014. – Вып. 1. – 100 с.
2014
Мальований М.М.
(у співавт.)
4.2
Буллінг як одна з головних проблем сучасного освітнього процессу // Актуальные вопросы развития экономики и профессионального образования в современном обществе: Материалы XII Международной научно-практической конференции 18 марта 2015 г., гг. Екатеринбург, Алматы, Харьков, Елабуга : в 2-х т. Электрон. текстовые дан. (2 файла : 10310 Мб). - Екатеринбург : [б. и.], 2015.
2015
Барліт О.О.
4.3
Мониторинг эффективности школы открытого образования // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Психологическая безопасность образовательной среды». І ТОМ. – Петропавловск : филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО», 2015. – 114 с. – С. 73-78.
2015
Сібіль О.І
4.4
School bullying in present educational environment // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Психологическая безопасность образовательной среды». ІІ ТОМ. – Петропавловск : филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО», 2015. – 114 с. – С. 51-54.
2015
Барліт О.О.
4.5
Сайт как эффективное средство учебного назначения в неформальном образовании взрослых // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] сборник статей / М-во внутр. Дел Респ. Беларусь, Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь - редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев. - 2016.- с. 151-158
2016
Могілевська В.М.
4.6
Реализация модели школы открытого образования: из опыта работы Запорожского коллегиума «Малая гуманитарная академия» // Преемственность в сфере профессиональной подготовки педагогов и повышения квалификации в условиях опережающего образования Республики Казахстан и Российской Федерации: материалы МНПК. – Петропавловск: филиал АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по СКО», 2016.- 193 с.
2016
Сібіль О.І.
4.7
The necessity of teachers training as a part of professional development courses for solving the problem of bullying  in the educational environment // Преемственность в сфере профессиональной подготовки педагогов и повышения квалификации в условиях опережающего образования Республики Казахстан и Российской Федерации: материалы МНПК. – Петропавловск: филиал АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по СКО», 2016.- 193 с.
2016
Барліт О.О.
4.8
Проблем практического внедрения дистанционного обучения в образовательную деятельность институтов последипломного педагогического образования // Преемственность в сфере профессиональной подготовки педагогов и повышения квалификации в условиях опережающего образования Республики Казахстан и Российской Федерации: материалы МНПК. – Петропавловск: филиал АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по СКО», 2016.- 193 с.
2016
Тищенко О.І.
4.9
Роль эстетического аргумента и этической мотивации в экологическом воспитании учащихся //  Информационный научно-методический журнал Педагогический поиск.  – Петропавловск : филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО», 2017. - Вип. № 2 (27). – С. 104-108
2017
Барліт О.О.
4.10
Формування правової компетентності учителя // Информационный научно-методический журнал Педагогический поиск.  – Петропавловск : филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО», 2017. - Вип. № 2 (27). – С. 141-148
2017
Тищенко О.І.
5
Статті у збірниках наукових праць, матеріалів конференцій
5.1
Особливості естетичного аргументу та етичної мотивації в формуванні ціннісного відношення до природи // Матеріали ІV Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в освітньому просторі». – м. Запоріжжя, 11-26 квітня 2013 [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://oeopkonf1.blogspot.com/
2013
Барліт О.О.
5.2
Аксіологічні (ціннісні) аспекти громадянської освіти та виховання підростаючого покоління // Матеріали ІV Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в освітньому просторі». –  м. Запоріжжя, 11-26 квітня 2013 [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://oeopkonf1.blogspot.com/
2013
Барліт О.О.
5.3
Аксіологічні аспекти громадянської освіти // Матеріали міжнародної конференції. –  м. Острог, 2013.
2013
Барліт О.О
5.4
Роль політичної свідомості у формуванні громадянської позиції молоді в Україні (регіональний аспект) // Материалы международный научный форум «Общество, Политика, Экономика, Право: взаимоотношения и взаимовлияние».
2013
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.5
Молодіжні політичні організації у громадському просторі України // Материалы VII международной научно-практической конференции «Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения».
2013
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.6
Духовна спадщина як фактор патріотичного виховання молоді // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді. – Запоріжжя, 2013.
2013
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.7
Опыт межвузовского сотрудничества в образовательном пространстве // Материалы международной интернет-конференции «Евразия: интеграционные модели и стратегии».
2013
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.8
Освіта для сталого розвитку: досвід співпраці навчальних закладів // Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку».
2013
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.9
Роль політичної свідомості у формуванні громадянської позиції молоді в умовах виборчого процесу // Матеріали міжнародної наукової конференції «Парламентські вибори 2012 р. в Україні».
2013
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.10
Роль та місце молодіжних політичних організацій у громадському просторі України // Матеріали науково-практичної  конференції за міжнародною участю «Актуальні проблеми громадянської освіти: Український та зарубіжний досвід». – м. Острог, 2013.
2013
Мальований М.М.
5.11
Проблема змісту патріотизму в умовах інтеграційних процесів //  Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді. – Запоріжжя, 2013.
2013
Мальований М.М.
5.12
Розвиток школи як виховної системи формування громадянської компетентності особистості учня // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді. – Запоріжжя, 2013.
2013
Горшкова О.Г.
5.13
Шкільне самоврядування – основа демократичного виховання громадянина // Матеріали ІV Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в освітньому просторі». –  м. Запоріжжя, 11-26 квітня 2013 [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://oeopkonf1.blogspot.com/
2013
Горшкова О.Г
5.14
Екологічна відповідальність як основний критерій  екологічної культури // Інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – Запоріжжя,  2013. – Вип. 1.
2013
Барліт О.О
5.15
Аналіз аксіологічної позиції людини щодо природи на основі етнометодологічного підходу // Інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – Запоріжжя, 2013. – Вип. 2.
2013
Барліт О.О
5.16
Ціннісне сприйняття природи як сукупність етико-естетичних мотивацій в екологічному вихованні учнів // Материалы всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації». – м. Запоріжжя, 2013 [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages
2013
Барліт О.О
5.17
Значение семейных отношений в формировании толерантной личности ребенка // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді. – Запоріжжя, 2013.
2013
Барліт О.О
5.18
Виховання особистості громадянина засобами духовно-моральних цінностей // Матеріали ІV Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в освітньому просторі». – Запоріжжя, 11-26 квітня 2013 [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://oeopkonf1.blogspot.com/
2013
Гура С.П.
5.19
Козацька практика громадсько-патріотичного виховання в Україні як спадкоємне джерело козацької виховної культури // VІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді. – Запоріжжя, 2013.
2013
Гура С.П.
(у співавт.)
5.20
Козацькі традиції як фактор формування духовності українського юнацтва // Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації: Тези доповідей. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 224 с. – С. 126-128.
2014
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.21
Громадянсько-патріотичне виховання студентів та учнівської молоді (регіональний аспект) //  Патріотичне виховання курсантсько-студентської молоді в Україні: стан, проблеми та перспективи на майбутнє». Тези доповідей. –  Дніпропетровськ, 2014.
2014
Мальований М.М
5.22
Формування професійної компетентності вчителя // Материалы всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Технології формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів». – м. Мелітополь, 27-28.02.2014.
2014
Барліт О.О.
5.23
Досвід сімейно-етновиховних цінностей як основа формування гармонійної особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості» м. Запоріжжя. – Запоріжжя, 12-19 травня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://simejnicin.blogspot.com/p/blog-page.html
2014
Гура С.П.
(у співавт.)
5.24
Соціальне партнерство сім’ї та держави. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості». – м. Запоріжжя, 12-19 травня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://simejnicin.blogspot.com/p/blog-page.html
2014
Сібіль О.І
5.25
Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки молодої сім’ї у кризових ситуаціях. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості». – м. Запоріжжя, 12-19 травня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://simejnicin.blogspot.com/p/blog-page.html
2014
Сібіль О.І
5.26
Причины и последствия семейного насилия над детьми // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості». – м. Запоріжжя, 12-19 травня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://simejnicin.blogspot.com/p/blog-page.html
2014
Барліт О.О.
5.27
Буллинг в семье // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості». – м. Запоріжжя,   12-19 травня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://simejnicin.blogspot.com/p/blog-page.html
2014
Барліт О.О
5.28
Соціальне партнерство сім’ї та держави // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості». – м. Запоріжжя, 12-19 травня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://simejnicin.blogspot.com/p/blog-page.html
2014
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.29
Формування ціннісних орієнтацій особистості дитини в сім’ї.
//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сімейні цінності в контексті формування гармонійної особистості». – м. Запоріжжя, 12-19 травня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://simejnicin.blogspot.com/p/blog-page.html
2014
Горшкова О.Г.
5.30
Зарубіжний досвід соціально-педагогічної підтримки молодої сім’ї у кризових ситуаціях // Інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  № 1 (9). – Запоріжжя : Акцент Інвест-тренд, 2014.
2014
Сібіль О.І
5.31
Буллинг в семье // Інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  № 1 (9), Запоріжжя: Акцент Інвест-тренд, 2014. 
2014
Барліт О.О.
5.32
Соціальне партнерство сім’ї та держави // Інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  № 1 (9), Запоріжжя: Акцент Інвест-тренд, 2014.
2014
Мальований М.М.
(у співавт.)
5.33
Причины и последствия семейного насилия над детьми // Інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  № 1 (9). – Запоріжжя : Акцент Інвест-тренд, 2014. 
2014
Барліт О.О.
5.34
Нормативно-правове та організаційно методичне забезпечення охорони праці в навчальному закладі // Матеріали V Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі». м. Запоріжжя, 07-18.04.2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : htth://imidg.ukoc.ua/index/imidzh_vipusk_1_2014/0-85
2014
Корицький В.Г
5.35
Створення та розвиток виховного середовища у навчально-виховному закладі. // Матеріали V Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі». – м. Запоріжжя, 07-18.04.2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : htth://imidg.ukoc.ua/index/imidzh_vipusk_1_2014/0-85
2014
Горшкова О.Г.,
Мальований М.М.
5.36
Освіта для сталого розвитку: досвід співпраці навчальних закладів. // Матеріали V Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі». – м. Запоріжжя, 07-18.04.2014. [Електронний   ресурс]  – Режим доступу : htth://imidg.ukoc.ua/index/imidzh_vipusk_1_2014/0-85
2014
Мальований М.М.
5.37
Семья как важнейший социальный институт формирования толерантности // Матеріали V Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі». – м. Запоріжжя, 07-18.04.2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : htth://imidg.ukoc.ua/index/imidzh_vipusk_1_2014/0-85
2014
Барліт О.О
5.38
Громадянська освіта як засіб формування демократичного досвіду школярів // Матеріали V Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі». – м. Запоріжжя, 07-18.04.2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : htth://imidg.ukoc.ua/index/imidzh_vipusk_1_2014/0-85
2014
Сібіль О.І.
5.39
Організаційно-методична робота НМЦ з обдарованою молоддю. Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Історія становлення та розвиток: колективна монографія / [ В.В. Пашков, А.І. Павленко, В.Я. Ястребова та ін.]; за ред. В.В. Пашкова, А.І. Павленка, В.Я. Ястребової. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 262 с.: іл.
2014
Корицький В.Г
5.40
Проблема патріотизму в виховному потенціалі сучасної освіти // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Виховний потенціал сучасної освіти: теоретичні засади та практичні досягнення». – Київ,15-16.10.2014.
2014
Барліт О.О. Мальований М.М.
5.41
Шляхи формування громадянської позиції в освітянському просторі та часі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України». – м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2014 [Електронний ресурс]  – Режим доступу :http://patriotgrom.blogspot.com/p/blog-page_18.html
2014
Гура С.П.
(у співавт.)
5.42
Соціально-педагогічна проблема буллінгу в освітньому середовищі як одна з основних перепон у розвитку особистості свідомого громадянина України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України». – м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://patriotgrom.blogspot.com/p/blog-page_18.html
2014
Барліт О.О.
(у співавт.)
5.43
Громадянська освіта як чинник  формування демократичного досвіду школярів. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України». – м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://patriotgrom.blogspot.com/p/blog-page_18.html
2014
Сібіль О.І.
5.44
Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки школярів в полікультурному середовищі // Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Формування патріотизму в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країн». – м. Запоріжжя, 28 листопада 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://ocpvm.org.ua/konferentsiya-2014
2014
Сібіль О.І.
5.45
Ціннісний підхід до громадянської освіти // Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Формування патріотизму в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країн». – м. Запоріжжя, 28 листопада 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу :http://ocpvm.org.ua/konferentsiya-2014
2014
Барліт О.О.
5.46
Презентація «Формування громадянської та патріотичної самосвідомості учнів можливостями курсів духовно-морального спрямування» // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування особистості громадянина та патріота в системі освіти України». – м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://patriotgrom.blogspot.com/p/blog-page_18.html
2014
Гура С.П.
5.47
Козацьке звичаєве право про вияв активної життєвої позиції // Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Формування патріотизму в умовах співробітництва та конфронтації в сфері трансграничних взаємовідносин країн». – м. Запоріжжя, 28 листопада 2014. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://ocpvm.org.ua/konferentsiya-2014
2014
Гура С.П.
(у співавт.)
5.48
Шляхи формування громадянської позиції в освітянському просторі та часі // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – 2014. – № 4 (18). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip18.html
2014
Гура С.П.
(у співавт.)
5.49
Роздуми щодо передумов зростання конкурентоспроможності позашкільних установ в сільській місцевості // Збірник матеріалів семінару «Управлінське забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти в нових соціокультурних умовах». – м. Запоріжжя,  16-17 жовтня 2014.
2014
Могілевська В.М.
5.50
Професійна компетентність як основа професійного мислення педагога позашкільного закладу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. – м. Запоріжжя, 20-27 квітня 2015 // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя,  2015. – № 2 (20). [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html
2015
Могілевська В.М.
5.51
Портал «ЗапоВікі» як допомога в професійному зростанні та творчій самореалізації педагогів з основ християнської культури // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. – м. Запоріжжя, 20-27 квітня 2015 // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2015. – № 2 (20). [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html
2015
Гура С.П.
5.52
Батько й матір в національній ментальності – визначальні фактори презентації громадянської активності людини в майбутньому // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. – м. Запоріжжя, 20-27 квітня 2015 // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2015. – № 2 (20). [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html
2015
Гура С.П.
(у співавт.)
5.53
Патріотичне виховання школярів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. – м. Запоріжжя, 20-27 квітня 2015 // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2015. – № 2 (20). [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html
2015
Корицький В.Г
5.54
The problem of bullying in educational environment as one of the main obstacles of the educational system in personal development of a conscious Ukrainian citizen // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. – м. Запоріжжя, 20-27 квітня 2015 // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя,  2015. – № 2 (20). [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip20.html
2015
Барліт О.О.
5.55
Батько й матір в національній ментальності – визначальні фактори презентації громадянської активності людини в майбутньому // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 1 [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://pozashk1.blogspot.ru/p/1.html
2015
Гура С.П.
(у співавт.)
5.56
Портал «ЗапоВікі» як допомога в професійному зростанні та творчій самореалізації педагогів з основ християнської культури // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 1 [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://pozashk1.blogspot.ru/p/1.html
2015
Гура С.П.
5.57
The problem of bullying in educational environment as one of the main obstacles of the educational system in personal development of a conscious Ukrainian citizen // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://pozashk1.blogspot.ru/p/1.html
2015
Барліт О.О.
5.58
Виховання громадянської позиції учнів в умовах школи відкритої освіти // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://pozashk1.blogspot.ru/p/1.html
2015
Сібіль О.І.
5.59
Необхідність забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв’язання проблеми шкільного буллінгу //Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції  «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах». – м. Київ, 27.02.2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf
2015
Барліт О.О.
5.60
Громадянська освіта як чинник формування громадянина України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні суспільства: виклики для громадянської та політичної освіти». – м. Київ, 19-20 березня 2015.
2015
Барліт О.О.
5.61
Релігійно-громадська консолідація як чинник формування особистості громадянина // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Професійна   компетентність педагога як умова формування громадянськості та патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі». – м. Запоріжжя, 5-6 листопада 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://profkomp.blogspot.com/p/blog-page_4.html
2015
Гура С.П.
(у співавт.)
5.62
Аналіз педагогічної спадщини педагогів –мислителів початку ХХ століття в контексті завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Професійна компетентність педагога як умова формування громадянськості та патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі». – м. Запоріжжя, 5-6 листопада 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://profkomp.blogspot.com/p/blog-page_4.html
2015
Барліт О.О.
5.63
Аксіологічна складова національно-патріотичного виховання // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Професійна компетентність педагога як умова формування громадянськості та патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі». – м. Запоріжжя, 5-6 листопада 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://profkomp.blogspot.com/p/blog-page_4.html
2015
Барліт О.О.
5.64
Патріотизм і громадянська позиція педагога як показник його професійної культури // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Професійна компетентність педагога як умова формування громадянськості та патріотизму учнівської молоді у полікультурному середовищі». – м. Запоріжжя, 5-6 листопада 2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://profkomp.blogspot.com/p/blog-page_4.html
2015
Могілевська В.М.
5.65
Розуміння компетенцій позашкільної освіти через призму інтеграційних процесів в національній освітній системі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», 26.11. 2015.
2015
Могілевська В.М.
5.66
Погляд на післядипломну освіту фахівця позашкільного закладу ХХІ століття // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії, 04.12.2015.
2015
Могілевська В.М.
5.67
Релігійно-громадська консолідація як чинник формування особистості громадянина // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://pozashk1.blogspot.com/p/2.html
2015
Гура С.П.
(у співавт.)
5.68
Аналіз педагогічної спадщини педагогів – мислителів початку ХХ століття в контексті завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://pozashk1.blogspot.com/p/2.html
2015
Барліт О.О.
5.69
Аксіологічна складова національно-патріотичного виховання // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://pozashk1.blogspot.com/p/2.html
2015
Барліт О.О.
5.70
Патріотизм і громадянська позиція педагога як показник його професійної культури // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://pozashk1.blogspot.com/p/2.html
2015
Могілевська В.М.
5.71
Виховання патріота-громадянина – пріоритетний напрямок у сучасному вихованні // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». – 2015. – Вип. 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://pozashk1.blogspot.com/p/2.html
2015
Корицький В.Г.
5.72
Соціальне партнерство в умовах школи відкритої освіти // Збірник матеріалів інтернет-конференції «Спадщина Олександра Захаренка як джерело нових ідей для сучасної педагогіки». Черкаського ОІППО 2-3.06.2016 (подано до друку)
2016
Сібіль О.І.
(у співавт.)
5.73
Загальнолюдські, європейські цінності як основа патріотичного виховання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи
18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2016. – № 1 (23).
 [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.html
2016
Сібіль О.І.
5.74
Професійна компетентність педагога як фактор ефективності виховання громадянської культури засобами позашкільної освіти» // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи
18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2016. – № 1 (23).
 [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.html
2016
Могілевська В.М.
5.75
Формування національної самоідентифікації застобами мистецтва // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи
18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2016. – № 1 (23).
 [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.html
2016
Олійник Ю.І.
5.76
Патриотичні аспекти виховання та розвитку особистості // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи
18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2016. – № 1 (23).
 [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.html
2016
Тищенко О.І.
5.77
Формування ціннісного ставлення до природи в контексті завдань національно - патріотичного виховання // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи 18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя // Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – м. Запоріжжя, 2016. – № 1 (23). [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip23.html
2016
Барліт О.О.
5.78
Параметричні характеристики складових освітніх технологій // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами» Херсон, 2016. – (КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"). – С. 32–39
2016
Олійник Ю.І.
5.79
Розуміння компетенцій позашкільної освіти через призму інтеграційних процесів в національній освітній системі // Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», 26.11.2015 м. Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. редактор О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ, 2016.  С. 17-19.
2016
Могілевська В.М.
5.80
Теоретичні ідеї, погляди й практичний досвід Софії Русової щодо національного виховання дітей та молоді // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01-02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Барліт О.О.
5.81
 Аналіз педагогічної спадщини педагогів – мислителів Миколи Сумцова та Івана Стешенка щодо національного виховання дітей та молоді // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01-02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Барліт О.О.
5.82
Умови реалізації національно-патріотичного виховання // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01-02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Тищенко О.І.
Ціннісні орієнтири в навчально-виховному процесі позашкільного закладу // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01-02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Могілевська В.М.
5.83
Національно-патріотичне виховання в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01 - 02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Олійник Ю.І.
5.84
Військово-патріотичне виховання – складова розвитку особистості // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01-02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Корицький В.Г.
5.85
Ціннісно-цільові основи національно-патріотичного виховання учнівської молоді // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01-02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу :   http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Сібіль О.І.
5.86
Актуальність підготовки педагогів до реалізації створення системи ефективної протидії буллінгу в освітньому середовищі //Науковий вісник УМО: Електронне видання. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Випуск 1. – Частина 1. – 344 с. – Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // umo.edu.ua
2016
Барліт О.О.
5.87
Вічно-пульсуюче джерело етноментальності як історично-нормативна система закодованих духовних цінностей, що визначають успадковано-патріотичні установки// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». – м. Запоріжжя, 01-02 листопада 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://actual-q-naz-patrio.blogspot.com
2016
Гура С.П.
(у співавт.)
5.88
Аксіологічні засади формування ціннісного ставлення школярів до природи в педагогічній думці Івана Матвійовича Стешенка //  Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня 2017 г., м. Запоріжжя: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, випуск №1 (27) / 2017 // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html
2017
Барліт О.О.
5.89
Формування відповідального ставлення школярів до природи як одне із основних завдань патріотичного виховання // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня 2017 г., м. Запоріжжя: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, випуск №1 (27) / 2017 // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html
2017
Барліт О.О.
5.90
Шляхи формування громадянського виховання школярів //  Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня 2017 г., м. Запоріжжя: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, випуск №1 (27) / 2017 // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html
2017
Тищенко О.І.
5.91
Необхідність підготовки майбутніх учителів початкової школи до створення системи ефективної протидії булінгу в освітньому середовищі //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти», 14.09.2017, м. Бердянськ.
2017
Барліт О.О.
5.92
Впровадження освітніх інновацій в сучасних умовах //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти», 14.09.2017, м. Бердянськ.
2017
Тищенко О.І.
5.93
Екологічна освіта та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Запорізької області //  Екологічна освіта та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Запорізької області / Ірина Олександрівна Савіч. – Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – 336 с. – (Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 року)).
2017
Савіч І.О.
5.94
Позашкільна освіта як важлива соціальна інституція на шляху формування нових ціннісних орієнтирів дітей та підлітків // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня 2017 г., м. Запоріжжя: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, випуск №1 (27) / 2017 // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHamlBUWFVQkhLeXM/view
2017
Могілевська В.М.
5.95
Соціальне партнерство з батьками у виховній роботі освітнього закладу //  Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня 2017 г., м. Запоріжжя: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, випуск №1 (27) / 2017 // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html
2017
Сібіль О.І.
5.96
Козацька педагогіка – феноменальне явище української етнопедагогіки. Випуск №1(27) 2017р. //Випуск №1(27) 2017р., Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя:досягнення та перспективи» 15-22 травня 2017р., м. Запоріжжя (Частина друга) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html
2017
Корицький В.Г.
5.97
Використання технології Веб 2.0 для популяризації обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-22 травня 2017 г., м. Запоріжжя: Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, випуск №1 (27) / 2017 // [Електронний ресурс]  – Режим доступу:
http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html
2017
Гура С.П.
5.98
Необходимость подготовки будущих педагогов к созданию системы эффективного противодействия буллингу в образовательной среде// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічне забезпечення освітнього процесу в умовах НУШ» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Луганськ, 2018. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1GcqdRj9P3rPZbIpvRzSF7PizGjznFOjh (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Барліт О.О.
5.99
Компоненти сучасного освітнього простору: сім’я// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (04 квітня 2018 р., м. Київ) / [Ред. кол. І. Г. Губеладзе та ін.] – К. 2018. – С. 111-115.
2018
Олійник Ю.І.
5.100
Розвиток ІКТ-компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти: післядипломний аспект//  Позашкільна освіта: стратегія, перспективи розвитку, сучасні практики: [матеріали І Обласної науково-практичної інтернет-конференції, м. Суми, 23 березня 2018 р.] / За заг. ред. Л.В. Тихенко, С.О. Сьоми, В.С. Заярної.- Суми: КЗ СОР – ОЦПО та РТМ, 2018. - 245 с. С. 233 – 237.
2018
Савіч І.О.
5.101
Професійний розвиток педагогів, які викладають курси екологічної спрямованості в умовах післядипломної педагогічної освіти//  Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р. м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 1. ⁄ наукова редакція, упорядкування: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. 286 с. С. 180-183.
2018
Савіч І.О.
6
Статті в інших виданнях
6.1
Основні концептуальні положення науково-педагогічного доробку С. Ф. Русової щодо духовно-морального виховання дітей // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  2017. – Вип 1. // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html  http://pozashk1.blogspot.com/p/5.html
2017
Барліт О.О.
6.2
2017
Савіч І.О.
6.3
Організація виховної роботи на основі загальнолюдських, європейських цінностях // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  2017. – Вип 1. // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html  http://pozashk1.blogspot.com/p/5.html
2017
Сібіль О.І.
6.4
Патріотичне виховання підростаючого покоління: історіографія проблеми, мета та реалізація  в умовах сучасного суспільства // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  2017. – Вип 1. // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html  http://pozashk1.blogspot.com/p/5.html
2017
Тищенко О.І.
6.5
Соціальне партнерство в умовах школи відкритої освіти // Інноваційний інструментарій партнерського соціуму в розвитку шкільної освіти: науково-методичний збірник .- Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 196 с. – С.56-64
2017
Сібіль О.І.
6.6
Сучасне патріотичне виховання учнів // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя»,  2017. – Вип 1. // [Електронний ресурс]  – Режим доступу: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip27.html  http://pozashk1.blogspot.com/p/5.html
2017
Корицький В.Г.
6.7
Можливості технології веб 2.0 для методичного супроводу викладання курсів духовно-морального спрямування // Електронний тематичний серійний збірник наукових праць «Україна–Цивілізація», Том 6. статті індексуються у відкритому репозитарії наукової інформації Google Scholar.
2017
Гура С.П.
6.8
Необхідність створення системи ефективної протидії булінгу в інклюзивному освітньому середовищі//  Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №1 (30). URL: https://drive.google.com/file/d/1by0oe01Mei18wYHfWf10zfgPPxcV2EOL/view  (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Барліт О.О.
6.9
Безпечне освітнє середовище як необхідна умова функціювання Нової української школи// Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №2 (31). URL: https://drive.google.com/file/d/1h_EolnRMqUUYHPxu8ncsqBZfNHKRYWH/view (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Барліт О.О.
6.10
Етнокультурний компонент в системі екологічної освіти  // Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». м. Запоріжжя,  2018. №7. URL:  https://drive.google.com/file/d/1r_CiSVLGCNiwTJCq-n2kZcNkJzBflbD7/view (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Барліт О.О.
6.11
Неформальна освіта: європейський досвід та українські реалії// Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №2 (31). URL: https://drive.google.com/file/d/1QSHosp5yjx7qEqRfgPi5VDK8Cd9yrozF/view(дата звернення: 18.11.2018).
2018
Могілевська В.М.
6.12
Партнерська взаємодія школи та громади: з досвіду роботи Малої гуманітарної академії// Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №2 (31). URL: https://drive.google.com/file/d/1QSHosp5yjx7qEqRfgPi5VDK8Cd9yrozF/view (дата звернення: 18.11.2018).
2018
Сібіль О.І.
6.13
Соціальне партнерство школи і громади в умовах Нової української школи// Електронний інформаційно-методичний журнал «Позашкілля Запоріжжя». м. Запоріжжя,  2018. №7. URL:  https://drive.google.com/file/d/1r_CiSVLGCNiwTJCq-n2kZcNkJzBflbD7/view (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Сібіль О.І.
6.14
Правова обізнаність вчителя як складова виховання сучасного громадянина// Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №2 (31). URL: https://drive.google.com/file/d/1xs9mvfIUUQsDNKegd48wEdYNFyD1MQOP/view  (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Тищенко О.І.
6.15
Правова обізнаність вчителя як складова інклюзивної освіти//  Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №1 (30). URL:   https://drive.google.com/file/d/16pG0soGg1OjNH0dvYXEZLnk3IS0eISAE/view  (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Тищенко О.І.
6.16
Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителів, які викладають курси екологічної спрямованості// Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №2 (31). URL: https://drive.google.com/file/d/1uYz3N5MQJdXwbx43W_n0OfisZEA8pFdL/view (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Савіч І.О. 
6.17
Інформаційний збірник за матеріалами III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології 2017-2018 н.р// Інформаційний збірник. Запоріжжя: ОІППО, 2018. – 89 с.
2018
Савіч І.О. 
6.18
«Використання ІКТ на уроках предмета «Захист Вітчизни»//  Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя, 2018. №2 (31). URL: https://drive.google.com/file/d/1h_EolnRMqUUYHPxu8ncsqBZfNHKRYWH/view (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Корицький В.Г.
6.19
Узагальнення передового педагогічного досвіду Бєліха І. В. на тему: «Формування предметної компетентності ліцеїстів засобами ІКТ на уроках предмета «Захист Вітчизни»//Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області в контексті реалізації Концепції Нової української школи. Випуск 19 : науково-методичний посібник / відп. ред. О. В. Варецька ; упор. О. Ш. Тонне. — Електронний аналог друкованого видання (електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2018. — 246 с. — 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. : іл., табл
2018
Корицький В.Г.
6.20
Анотований каталог робіт обласної педагогічної виставки «Освіта Запорізького краю - 2018»//  Електронне видання / упоряд.: С. І. Іванісова, Л. В. Крижко, К. В. Стадниченко ; наук. ред. Л. В. Крижко ; КЗ «ЗОІППО» ЗОР. м. Запоріжжя. 2018.URL: https://drive.google.com/file/d/1ti7iRk_vMikeajs_sHyNqqQCanbV9DG7/view  (дата звернення: 17.11.2018).
2018
Крижко Л.В.

Немає коментарів:

Дописати коментар