Про кафедру

                                  

Головною метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних науково-теоретичних, методичних та організаційних умов для розвитку виховних систем освітніх закладів у відповідності до завдань ЗОІППО в реалізації Програми розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки.
Основні завдання:
 • сприяння побудові ефективної системи національно-патріотичного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді;
 • сприяння підвищенню професійного рівня інститутів виховання в системі освіти регіону;
 • розвиток гуманістичних принципів, удосконалення механізмів громадянського, національно-патріотичного, сімейного та морально-духовного виховання;
 • активізація та координація суб'єктів виховання у процесі формування цілісного виховного простору регіону;
 • сприяння підвищенню професійного рівня системи управління виховною діяльністю в закладах освіти та забезпечення взаємодії з усіма інститутами виховання;
 • здійснення науково-дослідної роботи викладачами кафедри з подальшим впровадженням  її результатів у навчально-виховний процес навчальних закладів;
 • матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу  кафедри відповідно  запитам і потребам слухачів щодо їх професійної та науково-методичної підготовки, а також  сучасним вимогам інформатизації та  комп'ютеризації  освітнього процесу;
 • розвиток соціального та професійного партнерства з закладами різного типу та виду освіти, а також базовими закладами кафедри.
Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра теорії та методики виховання є складовою наукової теми Інституту «Розвиток компетентностей суб'єктів освітнього процесу у системі неперервної освіти» (ДР№0113U007511): «Формування гуманістичних цінностей суб'єктів виховного простору сучасного освітнього закладу».
Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні змістовно-організаційних та педагогічних умов формування гуманістичних цінностей дітей та молоді.
Об'єкт дослідження – процес формування гуманістичних цінностей дітей та молоді.
Предмет дослідження – зміст та педагогічні умови формування гуманістичних цінностей дітей та молоді у взаємодії суб'єктів виховного простору сучасного освітнього закладу.
Проблемна тема кафедри передбачає вирішення наступних завдань:

 • проаналізувати стан досліджуваної проблеми в українській просвітницькій спадщині та сучасних педагогічних дослідженнях; 
 • визначити об'єктивні та суб'єктивні чинники формування гуманістичних цінностей дітей та учнівської молоді у виховному просторі освітнього закладу; 
 • дослідити особливості впливу суб'єктів виховного простору сучасного освітнього закладу на систему гуманістичних ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді;
 • експериментально перевірити та обґрунтувати змістовно-організаційні та педагогічні умови взаємодії суб'єктів виховного простору сучасного освітнього закладу у формуванні гуманістичних цінностей дітей та молоді.
Основні види та напрями діяльності кафедри:
1. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм.
2. Організація, проведення, участь у масових педагогічних заходах міжнародного і всеукраїнського рівнів.
3. Наукова діяльність.
3.1. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах тощо всеукраїнського та регіонального рівня.
4. Експертно-аналітична діяльність.
4.1. Апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та технічних засобів навчання.
4.2.Рецензування програм освітньої діяльності, збірників, відгуки на автореферати.
4.3. Розробка програм, посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, концепцій, положень тощо.
5. Науково-методична діяльність.
6. Навчально-методична діяльність. 
6.1. Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників.
6.1.1. Проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області.
6.1.2. Забезпечення реалізації Модуля 2 («Теорія і методика виховання») навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації педагогів різних категорій.
6.2.Впровадження сучасних форм підготовки кадрів: дистанційного навчання, самоосвіти тощо.
6.3. Методичне забезпечення навчального процесу.
6.4. Навчально-методичні семінари, наради, тренінги тощо.
Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність.
Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів).
Інформаційно-видавнича діяльність.

СКЛАД КАФЕДРИ
Барліт Оксана Олександрівна –         завідувач кафедри, к.п.н., доцент
Сфера наукових інтересів: створення системи ефективної протидії булінгу в освітньому середовищі
Контакти: тел. роб. 222-25-81, 067-797-66-00
E-mail: barlitmail@gmail.com

Могілевська Вікторія Моїсеєвна –  доцент кафедри, к.соц.н.
Сфера наукових інтересів: компетентністний підхід в позашкіотній освіті
Контакти: тел. роб. 222-581, 067-251-96-35
E-mail: m_vik2007@ukr.net
Олійник Юрій Іванович –                          доцент кафедри, к.п.н., доцент
Сфера наукових інтересів: формування освітнього середовища засобами сучасних технологій
Контакти: тел. роб. 222-25-81, 050-943-14-95
E-mail: oliynykster@gmail.comСібіль Олена Іванівна –                            доцент кафедри, к.п.н., доцент
Сфера наукових інтересів: управління виховними системами навчальних закладів різних типів
Контакти: тел. роб. 222-25-81, 096-610-82-82
-mail: e.sibil@ukr.net

Тищенко Олена Іванівна –                        доцент кафедри, к.п.н., доцент
Сфера наукових інтересів: мотивація класного керівника щодо підвищення  особистісного статусу школяра
Контакти: тел. роб. 222-25-81, 097-800-70-84
E-mail: zp-ua@i.uaГура Світлана Павлівна –      
ст. викладач кафедри
Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічне забезпечення курсів духовно-морального спрямування
Контакти: 222-25-81, 066-290-11-20
E-mail: gura9@ukr.net

Корицький Віктор Григорович – ст.викладач кафедри
Сфера наукових інтересів: воєнно-патріотичне виховання учнів
Контакти: тел. роб. 222-25-81, 096-932-88-40
E-mail: vkorzoippo@ukr.net

Крижко Людмила Володимірівна 
ст.викладач кафедри
Сфера наукових інтересів: сучасна бібліотека як освітнє середовище
Контакти: 222-25-81,096-610-82-82
E-mail: bibl.zoippo@gmail.com


Сорока Ксенія Олегівна
старший лаборант кафедри
Контакти: 222-25-81, 050-244-06-36


Немає коментарів:

Дописати коментар